Voedsel1000

Voedsel is zowel probleem als oplossing

In mijn vorige post “Eten we onze toekomst op” ben ik uitgebreid ingegaan op de milieueffecten van met name vleesconsumptie. Dat betekent dat de wijze waarop we ons voeden gebruikt kan worden als stuurinstrument voor een beter milieu. Hopen dat producenten hun verantwoordelijkheid zullen nemen, wat een aantal ook doen, is toch vooral ijdele hoop. Er zijn maar twee manieren om in te grijpen die echt werken: Veranderend marktgedrag en restricties opgelegd door overheden. Door onze eetgewoonten aan te passen sturen we automatisch de producenten aan. Aanpassen van onze eetgewoonten is niet makkelijk maar leidt er vaak wel toe dat men zich juist beter gaat voeden. Helaas gaat dat maatschappij breed vaak zeer traag en het milieu eist nu op korte termijn verbetering.

Voedsel1000 initiatief van Provincie N-Br

Omdat het voedselsysteem veel schakels kent van boer tot burger is het van belang om de effecten van een wijziging in dat systeem goed in te schatten. In brabant is de voedselsector zeer belangrijk voor de economie. Het is een sector die veel werkgelegenheid schept maar ook veel problemen kent. De provincie noemt dat eufemistisch “uitdagingen”. Monoculturen. overbemesting, broeikasgas-productie, Q-koorts en achteruitgang van de grondkwaliteit zijn enkele van die “uitdagingen” waar we in deze provincie ,meer nog dan elders, moeten aan werken. Daarom heeft de provincie nu het initiatief genomen om boeren, burgers en buitenlui bij de beeldvorming over dit onderwerp te betrekken. Dat is het Voedsel1000 initiatief.

Hoe werkt de voedsel1000?

Voedsel1000 werkt in 3 stappen: Voedseltop, Voedselforum en Voedselraad.

De eerste stap de voedseltop vind plaats op 19 maart aanstaande met maximaal 720 deelnemers. Een top waarin in gesprekstafels gesproken wordt over diverse onderwerpen uit de voedselketen.

Daarna vindt enkele weken later het Voedselforum plaats. De voorstellen uit de Voedseltop worden in deze fase voorgelegd aan de rest van Brabant. Iedere Brabander kan via dit forum reageren op de voorstellen. Dat kan online zijn, maar ook kan er voor gekozen worden kleinere ontmoetingen te organiseren.

Een slotbijeenkomst met een selectie van deelnemers uit de Voedseltop de zogenaamde Voedselraad, rond het inhoudelijk Voedsel1000 af. Deze raad beoordeelt de voorstellen die in het forum zijn gevormd. Sommige voorstellen worden aangenomen, anderen niet. De verzameling voorstellen die door de Voedselraad worden aangenomen vormen samen het eerste Brabantse Voedselbesluit.

Tot slot gaan we met elkaar aan de slag met de acties beschreven in het Voedselbesluit. Het doel is om zoveel mogelijk partijen, overheden en inwoners het Voedselbesluit te laten ondertekenen en uitvoeren.

Meedoen aan Voedsel1000?

Wil je meedoen aan dit belangrijk initiatief dat kan vrij eenvoudig. Ga naar de site van Voedsel1000 en schrijf je in. Hopelijk zien we elkaar op 19 maart in het 1931 congrescentrum in Den Bosch.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.